Wat is gezondheid?

Gezondheid gaat om evenwicht en het aanpassen aan de voortdurende veranderingen, zowel lichamelijk, geestelijk als spiritueel. Gezond zijn is het vermogen je steeds aan te passen en je leven te organiseren.

Ziekte is het onvermogen je “gehele” zelf  aan te passen.  Een verstoring van evenwicht op de evenwichtsbalk.

Ziekte ontstaat in het losmazige bindweefsel. Dit is de ruimte buiten de cel, de celomgeving. Als we die celomgeving zo schoon mogelijk kunnen houden van verzuring en ziektekiemen,  dan hebben ontstekingen en chronische ziekten weinig kans om te starten. In de natuurgeneeskunde wordt het ‘dichtslibben van het losmazige bindweefsel door opeenhoping van afvalstoffen (toxinen, stressoren) verslakking genoemd. Dit zorgt ervoor dat de receptoren aan de buitenzijde van de cel bijvoorbeeld de glucose en andere voedingsmiddelen niet goed kan binnen laten en andersom de afvalstoffen niet goed naar buiten. En tevens dat het communicatiesysteem van het immuun- en het hormoonstelsel verstoord raakt. Hierin volg ik de bevindingen van Bernard begin 19de eeuw.

Er zijn vele ziekmakende factoren in onze omgeving op diverse terreinen.

Zoals op lichamelijk vlak:

 • Aangeboren ziekten / erfelijke ziekten
 • Verkeerde eet- en leefgewoonten
 • Gebrek aan beweging, aan zonlicht
 • Micro-organismen zoals virus, bacterie, schimmel, parasiet
 • Vaccinaties, medicijnen, medische behandelingen
 • Ongevallen, verwondingen
 • Stoorvelden in bijvoorbeeld gebit, littekens

Of omgevingsfactoren:

 • Lucht/water/bodemverontreiniging
 • Pesticiden
 • Gebrekkige ventilatie in huizen
 • Chemische stoffen in tapijten/meubelen, kunststoffen
 • Elektrosmog
 • Natuurrampen en bliksem

Of emotionele/mentale factoren:

 • Reacties op gebeurtenissen zoals verdriet, angst, woede, somberheid, piekeren, denkpatronen, in kringetjes ronddraaien

Of spirituele factoren:

 • Angst en onzekerheid over het leven en de dood