De vijf natuurgerichte principes

Energie

Alles in en om ons bestaat uit energie. Zo is energie die zich bevindt in materie, zoals je lichaam of een voorwerp én energie die zich bevindt in alles wat ‘niet zichtbaar’ is, zoals de lege ruimte om ons heen. Doordat alles in en om ons heen uit energie bestaat, wordt het gezien als de basis voor het functioneren van het menselijk lichaam. Het energetische systeem van je lichaam kan bij een laag energie niveau, dan ook niet optimaal werken. Je zenuwstelsel kan daardoor ontregeld raken. Je lichaam heeft dan als prioriteit om het energietekort aan te vullen en eventuele geblokkeerde energie weer in beweging te brengen. Zonder energie kunnen de overige vier principes niet functioneren en kan er dus geen genezing/heling plaatsvinden.

Prikkeloverdracht

Als het energieniveau in balans is, is het belangrijk om te kijken of de prikkeloverdracht in het lichaam goed functioneert. De prikkeloverdracht komt tot stand door middel van je zenuwstelsel en de vloeistof tussen de lichaamscellen. De prikkeloverdracht fungeert als een soort telefoonverbinding tussen je hersenen en de rest van je lichaam. Het wordt dan ook niet voor niets het communicatienetwerk van je lichaam genoemd. Als de prikkeloverdracht niet goed functioneert, worden signalen aan delen van je lichaam niet goed doorgegeven, waardoor sommige functies van je lichaam kunnen stagneren. Ook andersom kan je zenuwstelsel niet aan je hersenen doorgeven wat een bepaald deel van je lichaam wel of niet nodig heeft. Dat kan er bijvoorbeeld voor zorgen dat de drainage onvoldoende is of dat er weinig gezonde voedingsstoffen binnen komen.

Drainage

Zowel je lichaam, als je geest, wordt voortdurend belast met gifstoffen in stoffelijke of geestelijke vorm. Slechte stoffen in voeding zijn een vorm van stoffelijk gif en stress is een vorm van geestelijke gif. Je lichaam moet draineren om deze gifstoffen af te voeren. Water drinken is hier een eenvoudig voorbeeld van. Als draineren om welke reden dan ook niet gebeurt, kan je lichaam geen voedingsstoffen meer opnemen en ook geen emotionele ballast meer verwerken. Hierdoor wordt het genezingsproces vertraagd.

Het is daarom belangrijk, om je lichaam regelmatig te reinigen van afvalstoffen.

Voeding

Het is belangrijk dat je lichaam de juiste fysieke en geestelijke voeding ontvangt.

De fysieke vorm van voeding is niet altijd voedend voor je lichaam. Zo is gemodificeerd eten minder voedzaam. Daarnaast is niet ieder lichaam van nature even verdraagzaam voor bepaalde voeding. Deze verdraagzaamheid is ook onderhevig aan veranderingen in je lichaam of omgeving. Dit kan ervoor zorgen dat bepaalde voeding opeens een negatieve werking krijgt op je lichaam. Ook is de geestelijke vorm van voeding niet altijd goed voor je lichaam. Zoals vreugde een positief effect heeft op de gezondheid, heeft bijvoorbeeld jaloezie of boosheid dat in negatieve zin. Door je bewust te zijn van belemmerende geestelijke voeding en deze op een andere manier te benaderen, is een snellere genezing mogelijk. Bij gebrek aan passende voeding, komen te veel gifstoffen in je systeem waardoor de prikkeloverdracht stagneert.

Psyche

Fysieke, geestelijke, spirituele en energetische aspecten van een mens zijn met elkaar verbonden en beïnvloeden elkaar. Het is daarom belangrijk om naast de fysieke gesteldheid, ook naar de emoties en gedragspatronen te kijken. Door je bewust te zijn van bepaalde belemmerende emoties en patronen, die mogelijk het genezingsproces beïnvloeden, kun je deze denk- en gedragspatronen veranderen. Als laatste stap is het dus belangrijk op zoek te gaan naar deze patronen en te kijken hoe je ze op een gezonde manier kunt doorbreken en loslaten. Zonder verwerking van psychische ballast, kan je het genezingsproces simpelweg niet voltooien.