Werkvorm Haptonomie

Haptonomie is een benaderingswijze.

In onze huidige maatschappij, die vooral gericht is op effectiviteit en presteren, zijn onze contacten vaak functioneel en oppervlakkig. De haptonomie houdt zich niet zozeer met deze vorm van contact bezig, maar veel meer met de contacten die ons raken. Het zijn vooral deze contacten die tot zelfontplooiing leiden en ons welbevinden vergroten. Het vertrouwen in jezelf en de ander en de mogelijkheid tot het aangaan van een wederzijdse relatie wordt daarmee bevestigd.

Bewust of onbewust streeft de mens er naar om een innerlijke staat van rust en stabiele zekerheid te bereiken. Of hij deze basale zekerheid bereikt hangt in grote mate af van de wijze waarop hij vanaf zijn prilste ontstaan is ontvangen.

Met deze begeleidingsvorm wil ik de cliënt laten ontdekken hoe zij zelf keuzes kunnen maken, richting kunnen geven aan het leven en daar zelf verantwoordelijkheid voor kunnen nemen en dragen.

Haptonomie is goed inzetbaar bij:

 • Geen initiatief durven of kunnen nemen,
 • Faalangsten,
 • Meer durven vertrouwen op je gevoel,
 • Zelfacceptatie,
 • Burn-out, overbelast zijn,
 • Geen grenzen durven te stellen, niet weten waar je grenzen liggen,
 • Opgesloten zitten in jezelf,
 • Negatief zelfbeeld
 • Problematiek rondom intimiteit en nabijheid
 • Levensfase problematiek op gebied van acceptatie en verwerking van verlies, trauma, ziekte, handicap of sterven,
 • Lichamelijke klachten met psychosomatische oorzaak,

Combimas leert met deze haptonomische benadering vermogens (opnieuw) te ontwikkelen en te integreren in het persoonlijke leven.